Drönare för besiktning och inspektion

Behöver du göra en inspektion innan projektstart eller har du svårt att komma åt taket eller fasaden?

Vi erbjuder nu projektsyn med hjälp av DJI drönare med högupplöst kamera, video och fotofunktion.
Fördelar med att syna objektet innan start är att se eventuella problem med fasaden, tak, fönster eller andra ytor. Vi kan hjälpa dig identifiera detta redan från start och på så sätt undvika oförutsedda kostnader för dig som kund. Med drönare utförs en inspektion av underhållet av fastigheten. Drönaren möjliggör också för fastighetsägare att jämföra takets skick och fasad på hög höjd. En inspektion med hjälp av drönare är en kostnadseffektiv åtgärd för fastighetsägaren som kan förutse kostnader innan projektstart och även kan användas för se förutsatta kostnader.

Besiktnings pris med drönare  1.500 KR 

En tak inspektion har alltid varit en dyr och tidskrävande åtgärd för fastighetsägare.

Ställningar, skylift, selar & höghöjds risktillägg är en del av vardagen som fastighetsägaren i slutändan får bekosta. Detta gör att många fastighetsägare väntar tills livslängden på taket löper ut och skadorna uppkommer på fastigheten för man inte har åtgärdat i tid. Den tekniska utvecklingen av drönare har möjligheter att göra besiktningar/inspektioner på alla höjder. Drönaren kan flyga över taket och kan flyga ca 30 cm från taket för att se detaljer på skador som tidigare inte varit möjligt och se. Drönaren flyger med hjälp av kameror och krocksensor så man inte drönaren kockar på något på taket. Med hjälp av en högupplöst kamera kan drönaren både filma och ta kort med hög detaljnivå.